opc_loader

Wensenlijst

B-Natural Privacy Statement


B-Natural, gevestigd aan Aan de dijk 12, 6049 MB Herten/Roermond, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

B-Natural
Aan de dijk 12
6049 MB Herten/Roermond
Nederland
------
brigitte@b-natural.nl


Brigitte Kroos-Francot is de Functionaris Gegevensbescherming van B-Natural, zij is te bereiken via brigitte@b-natural.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

B-Natural verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

B-Natural verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


- Persoonlijke informatie die je me zelf verstrekt via e-mail, telefoon of tijdens een gesprek in mijn atelier. Ik heb deze gegevens nodig voor het verwerken van je beste. Om terug te kunnen lezen wat we ooit besproken hebben bewaar ik deze gegevens maximaal 3 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B-Natural verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te kunnen adviseren in de keuze voor een persoonlijk verzorgingsproduct

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

B-Natural neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B-Natural) tussen zit. B-Natural gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Shoptrader e-commerce online software, Excel, Word, Outlook.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B-Natural bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 3 jaar > Het terug kunnen vinden van voorgaande bestellingen en je hier bij een vervolg sieraad goed in kunnen adviseren

Adres > 3 jaar > Je vervolg bestelling makkelijker maken

Persoonlijke informatie verstrekt via e-mail > 2 jaar > Adviseren in een vervolg sieraad 


Delen van persoonsgegevens met derden

B-Natural verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B-Natural gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. B-Natural gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B-Natural en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brigitte@B-Natural.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . B-Natural wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Heb je een account aangemaakt op onze website dan heb je tevens de mogelijkheid je gegevens zelf aan te passen, je doet dit door in te loggen in je account.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B-Natural neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een dubbele opt-in. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via brigitte@B-Natural.nl.